Grafologia

Pismo określa relacje międzyludzkie oraz umiejętność organizowania przestrzeni życiowej.
Istnieje możliwość usuwania problemów poprzez grafoterapię.

Karta Grafologiczna -narzędzie pracy grafologa.

 

Wielokrotnie w zyciu stajemy przed podjęciem ważnych decyzji.

Są to wybory w życiu zawodowym:
– tworzenie odpowiedniego profilu firmy,
– zatrudnienie kreatywnych pracowników, jak i takich, którzy będą strzegli naszych rachunków i terminów.

Budując firmę opieramy się na predyspozycjach własnych i ludzi, którzy dla nas pracują.
Największe sukcesy osiągamy wtedy, gdy wykonujemy to, co lubimy  i w czym mamy szanse stać się profesjonalistami.

Ta przyjemność pracy, zarówno szefa, jak i zatrudnionych u niego wykonawców jest możliwa, jeżeli wykorzystamy w pełni nasz i innych potencjał indywidualnych możliwości.

Grafolog dzięki analizie pism jest w stanie go ustalić i doradzić takie stanowiska pracy, by były satysfakcjonujące dla wszystkich stron.
Stajemy przed trudnymi wyborami w życiu prywatnym. Mamy problemy zdrowotne, które w połączeniu z psychicznym nastawieniem przynoszą zwycięstwo lub klęskę. Bywa, że mamy kłopoty z osobami najbliższymi, a niejednokrotnie z samym sobą.

Wtedy, im dłużej zastanawiamy się nad problemem, tym bardziej nie wiemy, co z nim począć.

Właśnie w takich sytuacjach bardzo pomagają testy projekcyjne.
Gama tego typu technik jest duża, a jedna z nich opiera się na piśmie.

„Gest graficzny jest pod bezpośrednim wpływem mózgu, a grafizm jest formą ekspresji człowieka i odzwierciedla jego charakter – osobowość. Człowiek tworzy zgodnie ze swoją psychiką i tak też organizuje sobie przestrzeń, w której żyje. Związek grafizmu z psychiką wyjaśnia się na podstawie teorii projekcji.

Grafizm jest swoistym obszarem projekcyjnym, a ten z kolei jest produktem własnych doświadczeń, przeżyć i uczuć, wynikających z indywidualnych cech osobowości.

Każdy gest człowieka reprezentuje  jego indywidualność psychosomatyczną. Pismo jest jednym z gestów, a więc jest doskonałym materiałem diagnostycznym. Świadome pismo jest nieświadomą projekcją całej konstrukcji psychicznej i ma naturę symboliczną” (K.Czajka)

Zajmuję się:

– psychografologią, która ustala problemy i predyspozycje zawodowe,
– grafologią porównawczą, pomagającą dokonywać trafnego doboru partnera w życiu osobistym i w spółkach biznesowych.

Propozycja warsztatów: http://blog.tinawieczorek.com/informacje/

Wiecej również tutaj: http://www.tina.forma.pl/